Vad är Den E Vi?

Den E Vi är ett 2 ½ årigt projekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Målet är att lyfta ungas röster in i det allmänna rummet med en teaterföreställning samt stötta dessa unga genom att tillhandahålla verktyg som de kan använda för att skapa och möjliggöra sin egen karriär och framtid.

 Att samla in röster

Under våren 2015 kommer Den E Vi att göra en rikstäckande turné med nedslag i Jokkmokk, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Vid dessa nedslag kommer unga bjudas in till att delta på inspirationsföreläsningar och workshops samt möjligheten att bidra med sina egna berättelser och upplevelser kring ämnet utanförskap. Dessa berättelser kommer att ligga till grund för projektets teaterföreställning som kommer att ha premiär på Dramaten i december 2015.

 Ungas drivkraft och passion

Den E Vi kommer vidare erbjuda aktivt stöd, coachning och utbildning till de unga vi möter som har potential och vill förverkliga sina drömmar. När dagen med workshops och inspiration är avslutad så ska arbetet leva vidare, detta genom att drivna unga som Young Innovation Hub fortsätter att utbilda, coacha och stötta i dess förverkligande av sina idéer.

Verksamheten Up & Coming kommer vidare att skapa förutsättningar för företag i varje stad att förverkliga mångfalden inom företaget utifrån ett kompetens perspektiv. Detta genom att handplocka Streetsmarta ledare som har de kompetenser som krävs för att skapa en karriär och utveckla företaget.

Förebilder

Det finns förebilder som alla kan se. De finns överallt; i en kollega, i en vän, i ett barn, i oss alla. De förmedlar hopp när det är tungt och mörkt. De skapar förändring genom konkreta handlingar i sin vardag.  Vi är de förebilderna! Vi ställer oss bakom satsningen Den E Vi. Vi är artister, ambassadörer, företagsledare, unga, förändrare, entreprenörer, ledare, skådespelare och politiker. Vi är de som tror på dig och mig och oss. Den E Vi.