Magi på Riktigt!

Magi På Riktigt är ett projekt skapat för att öka framtidstro, självkänsla och motivation hos ungdomar och Sveriges framtida ledare. Välmåendet och motivationen hos många av våra unga idag är på tok för låg och många vet inte hur de ska tackla framtiden. 

Aleksandar föreläsare och inspiratör vet själv hur det känns att gå ut gymnasiet och att inte ha en aning om vad han ska eller önskar att göra. Aleksandar och hans kollega Marie träffade Den E Vi’s coach Louise i Almedalen och hittade genast gemensamma nämnare mellan föreläsningen Magi på Riktigt och Den E Vi.

Aleksandar och Marie startade föreläsningsturnén Magi på Riktigt i augusti och kommer före året är slut att ha besökt 100 skolor på 100 dagar runt hela Sverige med syftet att inspirera unga till att våga leva det liv de drömmer om att våga agera som om deras dröm redan är verklighet! Något de har fått bekräftat under sin turné är att många unga idag känner stor press från samhället eller sina föräldrar till att skaffa skaffa sig en specifik utbildning eller ett jobb som de sedan kan ha resten av livet. Och ofta är det den ekonomiska tryggheten som styr.

”Ofta vet den unge vad hans eller hennes passion är men vågar inte följa den drömmen för att hen är rädd för vad andra ska tycka, att det inte är möjligt eller att jag inte själv klarar av att det, säger Marie.

Magi På Riktigt är ett aktivt föredrag om att skapa och leva det liv man drömmer om. Om att bli av med sina mentala begränsningar och öppna dörren till sin fulla potential. Om att bli inspirerad och peppad till att identifiera sin passion, förverkliga sina drömmar och må bra på vägen.

”Det är en sak att läsa om den psykiska ohälsan som aldrig varit så hög som nu men att faktiskt se den med egna ögon  bland de unga ute i skolorna är skrämmande.  Vi har intervjuat många och de flesta säger samma sak. att de mår inte bra av stressen och pressen, säger Aleksandar.

Aleksandar och Marie vill bidra till att hjälpa människor att hitta sin riktning samt bygga en tro på sig själva och sin kapacitet.

”Jag är övertygad om att när vi vågar leva vårt liv precis som vi önskar, då mår vi bättre Och när vi mår bra vänder vi blicken utåt och vill att andra mår lika bra. Och då börjar vi boosta vi varandra, istället för att konkurrera med varandra.” säger Aleksandar.

Den 18 januari kommer ett stort avslutningsevent för turnén Magi på Riktigt att hållas på Oscarsteatern i Stockholm. Elever, föräldrar, lärare från alla skolor som Alleksandar  och Marie har besökt och alla som vill kommer att bjudas in och få ta del av inspiration och en skön kväll – Magi på Riktigt!

Följ Magi på Riktigt på Facebook. 
www.aleksandar.nu