Changemaker pitchare #4: Anton Bergkvist, Smartflower

Läs och inspireras av unga entreprenörer som under Almedalen pitchade sina idéer under ett Pitchmaraton som arrangerades av Young Innovation HUB.

”Sverige och världen står inför ett paradigmskifte vad det gäller hur energi produceras och hur vi transporterar oss. Smartflower är en komplett solanläggning som följer solen från morgon till kväll. Den förnyelsebara energi som smartflower producerar kan sedan användas bland annat för att ladda elbilar.

Vi behöver skapa ett hållbart energisystem. Och självklart har naturen gett oss de resurser vi behöver. Det finns ett enormt överflöd av energi redo att hämtas direkt ifrån solen. Idag har utvecklingen gått så långt att solenergi är på väg att bli den mest lönsamma energikällan. Vi därför öka intresset för solenergi genom att erbjuda estetiskt tilltalande solanläggningar med högsta möjliga kvalitet.

Pitchmaraton var ett fantastiskt tillfälle att presentera sin produkt och lyfta fram de utmaningar som företaget står till mötes. Jag upplevde att responsen från publiken var över all förväntan och att de personer som närvarade hade stor relevans, både som potentiella kunder men även som framtida samarbetspartners. Vi fick omedelbar respons från stora svenska företag som tror på idén och vill få närmare information över hur ett samarbete kan utvecklas. Det skulle krävas månader av arbete för att nå ut till dessa företag och knyta de kontakter som jag fick efter 2 minuterna på scen under pitchmaraton. Som ung svensk entreprenör är pitchmaraton ett utmärkt tillfälle att skapa de kontakter som krävs för att uppfylla företagets visioner!”

– Anton Bergkvist, medgrundare