Up and Coming Excutive program

Under hösten och vintern kommer Up and Coming erbjuda ett exklusivt mentorsprogram till högt uppsatta VD:ar som ger en djupare insikt kring hur Streetsmart kompetens kan ge företag en möjlighet till ökad konkurrenskraft och tillväxt globalt.

Mentorsprogrammet kommer att ge en ökad medvetenhet och en djupare insikt kring ledarskap, värderingar och personlig utveckling. Up and Coming skapar kompetenshöjande möten mellan Streetsmarta ledare och etablerade ledare inom Svenskt näringsliv.

Programmet är ett samarbete mellan Up & Coming, MultiMind Bemanning och Beachfront Communications. Up & Coming är en rekryteringstjänst inom Fryshuset i syfte att förmedla Streetsmarta ledare och talanger till svenskt näringsliv. Målgruppen är företag som inser vikten av att aktivt söka människor med nya perspektiv och lösningar till sin verksamhet.

”Nu utvecklar vi verksamheten vidare och erbjuder ett exklusivt mentorsprogram där våra mentorer har en Streetsmart och internationell kompetens, för ledare i näringslivet som inser vikten av nya perspektiv och nya lösningar i en globaliserad värld.” – Fatima Åsard verksamhetschef Up and Coming.

 Up and Coming är en del av Den E VI.