Up & Coming Excutive Program

 

”Vi erbjuder ett exklusivt mentorsprogram som ger dig en djupare insikt kring hur Streetsmart kompetens kan

ge ditt företag en möjlighet till ökad konkurrenskraft och tillväxt globalt.

Vårt mentorsprogram kommer att ge dig en ökad medvetenhet och en djupare insikt kring ditt ledarskap, dina
värderingar och din personliga utveckling. Vi skapar kompetenshöjande möten mellan Streetsmarta ledare och
etablerade ledare inom Svenskt näringsliv.

Våra streetsmarta mentorer är intraprenörer som äger en internationell kompetens vilket ger dem förmågan att
navigera i olika kulturer, marknader och system. De har förvärvat sina förmågor genom att de i livet själva fått
plöja vägen de ska gå, vilket ställer krav på en enorm målmedvetenhet, lösningsförmåga och styrka när man
saknar ett givet nätverk och förebilder. ” Fatima Åsard, Up & Coming

För mer information kontakta: Fatima.asard@fryshuset.se