Faje Gani – Up & Coming Executive program

Faje Gani har lyckas skapa sig en karriär genom sin ihärdiga och orädda förmåga att finna nya lösningar på svåra problem. Han är en målveten strateg med en bred kompetens som alltid tar sig framåt.

När han påbörjade sin resa som säljare inom nöjesguiden, använde han sig av sina starkaste egenskaper, sin drivkraft som bottnar i överlevnad. Dessa strategier och erfarenheter han lärt sig som barn bidrog till han lyckades klättra hela vägen upp till en VD position för att till slut bli delägare på nöjesguiden.

Han har nått framgång med en bakgrund från Bredängs betong och till att bli en Streetsmart makthavare i Sverige, som delägare i restaurangen Yuc! Mexican, Nordenchef för Twitter och sitter i styrelsen för AIK.

Faje är en symbol hoppet, han har bevisat att det går att lyckas så länge man är driftig och använder sig av den kunskap och de förmågor man har oavsett förutsättningar. Han vägrade ge upp då det inte fanns andra alternativ än överlevnad.

Motto: ”Man dör EN gång men lever VARJE dag”