OM OSS

Den E Vi är ett Fryshusprojekt som syftar till att skapa bestående förändring för unga i utanförskap och bredda mångfalden i Sverige. Projektet ska ge unga förebilder den ultimata möjligheten att förändra Sverige och framtiden. Genom en sammanslagning av tre verksamheters metoder inom Fryshuset; Teater FryshusetUp & Coming och Young Innovation Hub skapas en plattform där unga gör och vuxna möjliggör.

 

Teater Fryshuset

sveriges-tyngaste-teater

Teater Fryshuset är en turnerande rikstäckande teater som spelar pjäser med tema kring aktuella sociala frågor, utsatta grupper och destruktiva utanförskap. Teater Fryshusets föreställningar kan beskrivas som vittnesmålsteater och berättelserna är alltid ett resultat av dokumentära processer eller baserade på sanna historier.

  • Vi skapar dialog med ungdomar på deras villkor
  • Vi använder teater som verktyg för social problemlösning
  • Vi utbildar vuxenvärlden i ungdomsproblematik
  • Vi gör det oförståliga förståligt

”Vi skapar dialog med ungdomar på deras villkor. Vi använder teater som verktyg för social problemlösning. Vi utbildar vuxenvärlden i ungdomsproblematik. Vi gör det oförståeliga förståeligt”

www.teaterfryshuset.fryshuset.se


Young Innovation HUB

grundlogotyp+under

Young Innovation HUB började som en mötesplats där unga changemakers kunde möta och inspirera varandra, få hjälp med egna idéer och komma i kontakt med makthavare och företagare. Idag jobbar verksamheten nationellt med att hitta och coacha unga ledare och förändringsagenter till att engagera sig lokalt och skapa nya mötesplatser ­ hubbar ­ och projekt som möjliggör för fler drivna ungdomar som vill se förändring och gå sin egna väg.

Under projektet Den E Vi kommer Young Innovation HUB att med hjälp av lokala aktörer försöka skapa förutsättningar för att lokala ungdomsdrivna hubbar kan växa fram.

”Vi tror inte på att skilja unga från vuxna, kulturen från näringslivet eller förorten från innerstan ­ det är mångfald och samarbete över gränserna som leder till framgång. ”

www.facebook.com/YoungInnovationHUB


Up & Coming

up_&_coming_logo

Up & Coming headhuntar och förmedlar Streetsmart ledare och talanger som är på väg att erövra världen. Vi identifierar, attraherar och rekryterar ledare, chefer och talanger utifrån företagens önskemål och behov. UP & Coming gör det möjligt för företag att rekrytera mångfald ur ett kompetensperspektiv. Vi fungerar som ett traditionellt rekryteringsföretag med Streetsmart kompetens i fokus. Vi rekryterar ledare, mellanchefer, chefer och talanger till ledande uppdrag.

”Streetsmart kompetens är en sammansättning av emotionell och erfarenhetsbaserad kunskap. En Streetsmart person har erövrat sin kunskap i handling.”

www.upcoming.fryshuset.se