VAD SKA VI GÖRA?

Den E Vi är ett 2 ½ årigt projekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Målet är att lyfta ungas röster in i det allmänna rummet med en teaterföreställning samt stötta dessa unga genom att tillhandahålla verktyg som de kan använda för att skapa och möjliggöra sin egen karriär och framtid.

 Att samla in röster

Under våren 2015 gjorde Den E Vi en rikstäckande turné med nedslag i Jokkmokk, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Vid dessa nedslag bjöds unga in till att delta på en inspirationsföreläsning och workshop samt möjligheten till att bidra med sina egna berättelser och upplevelser kring ämnet utanförskap. De ungas berättelser ligger till grund för projektets teaterföreställning som hade premiär på Dramaten den 4 december 2015.

 Ungas drivkraft och passion

Den E Vi erbjuder aktivt stöd, coachning och utbildning till de unga som vi möter som har potential och vill förverkliga sina drömmar. Vi vill att arbetet och drivkraften ska leva vidare på de platser vi har besökt detta genom att Young Innovation Hub fortsätter att utbilda, coacha och stötta de unga drivna i dess förverkligande av sina idéer.

Verksamheten Up & Coming kommer vidare att skapa förutsättningar för företag i varje stad att förverkliga mångfalden inom företaget utifrån ett kompetens perspektiv. Detta genom att handplocka Streetsmarta ledare som har de kompetenser som krävs för att skapa en karriär och utveckla företaget.

Förebilder

Det finns förebilder som alla kan se. De finns överallt; i en kollega, i en vän, i ett barn, i oss alla. De förmedlar hopp när det är tungt och mörkt. De skapar förändring genom konkreta handlingar i sin vardag.  Vi är de förebilderna! Vi ställer oss bakom satsningen Den E Vi. Vi är artister, ambassadörer, företagsledare, unga, förändrare, entreprenörer, ledare, skådespelare och politiker. Vi är de som tror på dig och mig och oss. Den E Vi.