KONTAKT

För frågor angående projektet kontakta:

Projektledare/Up & Coming
Fatima Åsard, fatima.asard@fryshuset.se
073-950 22 20

Projektledare/Teater fryshuset
Emil Rosén-Adsten, emil.rosen@fryshuset.se
073-950 24 07

DEN E VI – Projektgrupp

Förebildsamordnare
Ahmed Abdirahim, ahmed.abdirahim@fryshuset.se
073-950 23 50

Kommunikatör
Linda Åldal, linda.aldal@fryshuset.se
073-950 23 44

Young Innovation Hub
Louise Lindén, louise@livegreen.se
073-442 78 10

Sissa Pagels, sissa.pagels@gmail.com
076-879 49 21

Teater Fryshuset
Ulf Stenberg, ulf.stenberg@fryshuset.se
073-950 22 47